Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Inilah Sepuluh Kemuliaan Wanita dalam Pandangan Islam
#1
Islam ialah agama rahmatan lil ‘alamin. Islam di turunkan Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia serta mengendalikan arah hidup dalam Islam jadi lebih serasi serta damai. Demikianlah kedatangan Islam untuk melakukan perbaikan derajat serta perlakuan orang pada wanita.

Allah dalam Al-Quran menerangkan jika posisi wanita dalam Islam sama juga dengan lelaki. Wanita dibuat jadi pasangan bikin lelaki bukan jadi budak atau harta yang dapat diperjual-belikan.

Beberapa hal yang diperbaiki Islam pada akhlak serta pandangan orang Jahiliyah pada wanita. Pada jaman Jahiliyah wanita dilihat rendah, budak nafsu, serta tidak niat sholat jenazah bermakna benar-benar. Dulu tingkah laku beberapa kafir Quraisy pada wanita sangat keji. Wanita tidak diperbolehkan untuk hidup. Oleh karenanya tiap orang-tua yang melahirkan anak wanita akan membunuh anaknya hidup-hidup. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

“Dan jika satu orang dikasih berita mengenai kelahiran anak wanita, hitamlah (merah padam mukanya) ia benar-benar geram. Ia sembunyikan mukanya dari banyak orang, dikarenakan jeleknya berita yang dikatakan padanya, apa dia akan memeliharanya dengan memikul kehinaan, atau mungkin dia akan manguburnya hidup-hidup? Ketahuilah alangkah jeleknya apa yang mereka tentukan itu.” (QS. An-Nahl ayat 58-59).

Dalam surat lain bercerita hal sama mengenai bagaimana orang kafir sebelum datangnya Islam memperlakukan wanita. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

“Apabila bayi-bayi wanita yang dikubur hidup-hidup diberi pertanyaan, sebab dosa apa ia dibunuh.” (QS. At Takwir ayat 8-9)

Islam jadikan wanita makhluk yang spesial serta diangkatkan derajatnya dari golongan lelaki. Serta dalam Al-Quran sendiri ada surat An-Nisa yang berarti wanita. Berikut ada banyak kelebihan wanita dalam pandangan Islam:

Pertama, Islam memuliakan wanita dengan meringankannya dari keharusan cari nafkah, baik untuk anaknya, suaminya, keluarganya serta untuk dirinya, wanita malah memiliki hak memperoleh nafkah dari suaminya.

Ke-2, Islam memuliakan wanita dengan meringankannya dari keharusan menunaikan shalat Jumat serta shalat berjamaah di masjid, sebab keharusan intinya ialah layani suaminya serta keluarganya.

Ke-3, Islam memuliakan wanita jika dianya memperoleh hak waris atas suaminya sesudah akad nikah terwujud.

Ke empat, Islam memuliakan wanita sebab dia ialah seorang ibu. Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda “Ibumu.. ibumu.. ibumu.. lalu ayahumu..,” hal tersebut tunjukkan jadi kemuliaan serta tinggi derajatnya.

Ke lima, Islam memuliakan wanita dengan diringankanya dia dari keharusan untuk pergi jihad berperang.

Ke enam, Islam memuliakan wanita, diringankannya perintah menunaikan keharusan haji apalabila tidak ada mahram yang mendampinginya.

Ke-7, Islam memuliakan wanita, karena itu dia tidak dapat diceraikan dalam kondisi haid hingga tidak lama waktu iddahnya.

Ke-8, Islam memuliakan wanita, walau dia tidak harus cari nafkah tetapi dia memiliki hak atas harta waris suaminya, saudara-saudaranya, anak-anaknya serta orangtuanya.

Ke-9, Islam memuliakan wanita, karena itu dia tidak dapat dinikahi tanpa wali serta saksinya, untuk jaga harga dianya serta kehormatannya dari fitnah.

Ke-10, Islam memuliakan wanita, karena itu urutan shalatnya ada jauh di belakang imam, agar terlepas dari fitnah pandangan di sekelilingnya.

Demikian sepuluh point mengenai kemuliaan wanita dalam Islam serta ada banyak beberapa poin yang lain yang menjelaskan jika Islam itu benar-benar memuliakan serta menghargai wanita.
  


Forum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)