Forum Komunikasi Focal Point PUG

Full Version: Anak-Anak di Palasah Bergembira Bersama Dengan Program Tepak
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Beberapa puluh beberapa anak di Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka kelihatan senang bersama dengan pekerjaan TEPAK (Jumpa Penguatan Anak serta Keluarga) yang diadakan Taman Anak Sejahtera Yayasan Hidayatul Mubtadi'in Cisambeng.

Acara yang bertopik Pekerjaan Rekreatif serta Jumpa puasa nisfu syaban Penguatan Kemampuan Anak serta Keluarga Taman Anak Sejahtera Yayasan Hidayatul Mubtadiin Cisambeng namanya Pekerjaan TEPAK.

Ketua Pelaksana Pekerjaan, Agus Rofi'i menjelaskan program ini adalah pekerjaan berbentuk service sosial buat anak binaan. Beberapa anak adalah generasi emas yang perlu diperlakukan dengan spesial.

"Bentuk pekerjaan TEPAK ini berbagai macam mulai dari penguatan psikososial, piknik, permainan edukasi, atau edukasi buat keluarga tentang pengasuhan serta perlindungan anak." katanya.